Copyright

Tīmekļa vietnes selonia.org lietošanas noteikumi

 1. Biedrība "Sēļu pūrs" uztur, koordinē un organizē darbību tīmekļa vietnē www.selonia.org un visās citās tīmekļa vietnēs,  kas ir biedrības "Sēļu pūrs" īpašumā un/vai kuru domēna vārdu lietošanas tiesības ir reģistrētas uz biedrības "Sēļu pūrs" vārda; turpmāk šo noteikumu tekstā visas šīs vietnes tiks apzīmētas ar Selonia
 2. Selonia sniegtie informatīvie pamatpakalpojumi ir bezmaksas, bet Selonia sniegtie tehniskie, specifiskie vai cita veida pakalpojumi, kā arī Selonia partneru piedāvātie pakalpojumi, kas tiek izplatīti vai sniegti, izmantojot Selonia tīmekļa vietni, var tikt sniegti par maksu.
 3. Selonia lietotājs ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kura izmanto Selonia sniegtos pakalpojumus, apmeklē Selonia un/vai publisko (iesūta vai ievieto) saturu.

Autortiesības

 1. Selonia publiskotais, ievietotais saturs (materiāli) ir aizsargāti saskaņā ar Latvijas Republikas Autortiesību likumu. Jebkura Selonia publicēto materiālu kopēšana, modificēšana, uzglabāšana, arhivēšana un pilnīga vai daļēja publiskošana ir kategoriski aizliegta bez Selonia rakstiskas atļaujas.

Materiālu publiskošana

 1. Selonia pakalpojumu lietotājs atbild par to, ka viņa publiskotais (t.i. iesūtītais un/vai ievietotais) saturs  Selonia (tajā skaitā un ne tikai sensitīvie materiāli, fotogrāfijas, elektroniskā pasta sūtījumi, komentāri, video, mūzika vai kāds cits fiziskas personas radošas intelektuālās darbības produkts), turpmāk tekstā saukts – materiāli, ir likumīgi iegūts un lietotājam ir tiesības šos materiālus lietot un izmantot šādā veidā.
 2. Lietotājs atbild par sekām, kuras rodas šādu materiālu publiskošanas, nosūtīšanas vai ievietošanas Selonia rezultātā.
 3. Selonia ir aizliegts publiskot, ievietot vai nosūtīt citiem lietotājiem normatīvajos aktos noteikto nepublicējamo informāciju, tajā skaitā un ne tikai:
  • materiālus (tajā skaitā arī video un audio materiālus), kuru publiskošanas vai nosūtīšanas rezultātā tiek aizskartas vai pārkāptas trešo personu intelektuālā īpašuma tiesības;
  • materiālus, kura aizskar personas godu un cieņu, ir pretēja labiem tikumiem;
  • materiālus, kura aicina uz vardarbību, rasu naidu vai citu prettiesisku darbību veikšanu.

Selonia, konstatējot šādas informācijas izvietošanu, ir tiesības šos materiālus nekavējoties izdzēst, kā arī dzēst šo materiālu publiskotāja lietotāja kontu un/vai liegt piekļuvi Selonia.

 1. Lietotājs saglabā autortiesības un jebkuras citas tiesības, kuras attiecībā uz materiāliem (kurus iesniedz, izvieto vai publisko Selonia pakalpojumu izmantošanas gaitā) lietotājam pieder. Publiskojot, iesniedzot, izvietojot materiālus Selonia tīmekļa vietnē, un akceptējot šos Selonia lietošanas noteikumus lietotājs vienlaicīgi izsniedz Selonia neatsaucamu, vienkāršu, beztermiņa licenci, kas ir spēkā visā pasaulē un par kuru nav jāveic autoratlīdzības maksājumi. Licence ļauj Selonia atveidot, publiskot,  adaptēt, pārveidot, pārtulkot, publicēt, publiski izpildīt, publiski attēlot un izplatīt, padarīt pieejamus jebkurus materiālus, kurus lietotājs publiskojis Selonia.
 2. lietotājs piekrīt, ka Selonia, veicot nepieciešamos tehniskos pasākumus, lai savus lietotājus nodrošinātu ar pakalpojumiem, ir tiesīga pārsūtīt un izplatīt materiālus pa dažādiem publiskiem tīkliem un dažādās informācijas vidēs, veikt materiālu saturā tādas izmaiņas, kādas ir nepieciešamas, lai šos materiālus saskaņotu un pielāgotu tīklu, iekārtu, pakalpojumu un mediju darbību tehniskajām prasībām. Lietotājs piekrītat, ka šī licence dod Selonia šādas tiesības.
 3. Lietotājs apliecina un garantē, ka lietotajam ir visas nepieciešamās tiesības un pilnvaras, lai izsniegtu augstāk minēto licenci.
 4. Selonia nav atbildīga par Selonia lietotāju publiskotajiem materiāliem un/vai savstarpēji nosūtītajiem materiāliem un šajā sakarā radītajam sekām.
 5. Selonia nav atbildīga par tehniska rakstura problēmām Selonia, lietotāja materiālu izmaiņām citas personas nelikumīgas piekļūšanas rezultātā. Selonia neatbild par jebkāda veida zaudējumiem, kas nodarīti lietotājiem saistībā ar Selonia pakalpojumiem vai cita lietotāja publiskotajiem materiāliem tīmekļa vietnē.
 6. lietotajam ir pienākums veikt visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu Selonia tiesisko interešu aizsardzību pret visām iespējamajām trešo personu prasībām vai pretenzijām, kas var tikt celtas pret Selonia saistībā ar tīmekļa vietnes lietotāju puses.
 7. Selonia ir tiesīga bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot vai liegt lietotājam pieeju tīmekļa vietnei, dzēst jebkuru informāciju.

Citi noteikumi

 1. Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi ir saistoši katram pakalpojuma lietotājam neatkarīgi no tā, vai viņš ir izveido lietotāja kontu tīmekļa vietnē.
 2. Selonia ir tiesīga jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt šos noteikumus un izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publiskotas Selonia.
 3. Ja lietotājs neievēro šos noteikumus, atkarībā no pārkāpuma rakstura vai sekām pārkāpējs saucams pie likumā noteiktās civiltiesiskās, administratīvās vai kriminālās atbildības.
 4. Ja lietotājs vēlas izmantot Selonia esošos materiālus, tas sazinās ar Selonia pārstāvjiem, rakstot uz e-pasta adresi selonia@selonia.org.